Poznaliśmy zdobywców refundacji II edycji konkursu „Klasyka Żywa”

Komisja Finansowa i Artystyczna przyznały refundację 14 spektaklom i teatrom, które brały udział w zakończonej właśnie, drugiej edycji konkursu KLASYKA ŻYWA . Najwyższa kwota refundacji sięgnęła 60 tys. złotych.

Komisja Finansowa w składzie: Dorota Głowacka, Ewa Kwiecień i Wojciech Gorczyca oraz Artystyczna w składzie: Dariusz Kosiński (przewodniczący), Jarosław Cymerman, Aneta Groszyńska-Liweń, Ewa Guderian-Czaplińska, Patryk Kencki, Jolanta Kowalska i Wanda Świątkowska przyznały refundacje następującym teatrom/stowarzyszeniom/instytucjom i spektaklom:

Teatr Polski we Wrocławiu, Dziady Adama Mickiewicza, reż. Michał Zadara

Teatr Polski we Wrocławiu, Oni Stanisława Ignacego Witkiewicza, reż. Oskar Sadowski

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Kartoteka Tadeusza Różewicza, reż. Andrzeja Majczak

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Książę Niezłomny Pedro Calderóna / Juliusza Słowackiego, reż. Paweł Świątek

Teatr Polski w Poznaniu, Ojczyzna Krystyny Miłobędzkiej, reż. Justyna Sobczyk

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz

Teatr Współczesny w Szczecinie, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Mikołaj Grabowski

Białostocki Teatr Lalek, Śluby panieńskie Aleksandra Fredro, reż. Artur Dwulit

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza, reż. Ewa Wyskoczyl

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza, reż. Ewa Wyskoczyl

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Gwiazda Helmuta Kajzara, reż. Krzysztof Czeczot

Fundacja Sztuka Teatru (Teatr Odwrócony), WARszawianka Stanisława Wyspiańskiego, reż. Szymon Budzyk

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Jakub Roszkowski

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Radosław Rychcik

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, reż. Paweł Aigner.

O refundacje w Konkursie KLASYKA ŻYWA starać się mogą wyłącznie inscenizacje tekstów dramatycznych. Zachęcając do podejmowania poszukiwań repertuarowych, organizatorzy zdecydowali się premiować inscenizacje dramatów nieobecnych na polskich scenach przez ostatnie 10 lat. Refundacje przyznane zostały spektaklom i teatrom spośród 21 rozpatrywanych wniosków. Wartość artystyczną oceniała Komisja Artystyczna, Komisja Finansowa przeprowadziła weryfikację finansową.

Ogłoszenie refundacji zakończyło II edycję konkursu KLASYKA ŻYWA, która trwała w latach 2015-2017 i zakończyła się podczas 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” w Opolu.