Komisja Artystyczna

Skład Komisji Artystycznej V edycji Konkursu 

 

dr Patryk Kencki (przewodniczący)
Teatrolog, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Prowadzi zajęcia na Wydziale Aktorskim w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN i w Instytucie Badań Literackich PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dramatu, teatru i widowisk staropolskich, tradycji biblijnej oraz polskiej recepcji Molière’a. Ogłosił ponad sto publikacji, w tym monografię Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu 1545–1625 (Warszawa 2012).

Tomasz Domagała
Krytyk teatralny i filmowy, scenarzysta, aktor; członek zarządu polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT; autor bloga z recenzjami teatralnymi: DOMAGAŁAsięKULTURY; redaktor Polskiego Radia 24 oraz „Magazynu Filmowego” – miesięcznika Stowarzyszenia Filmowców Polskich; członek rady programowej Teatru Dramatycznego im. Węgierki w Białymstoku (2012 – 2016); konsultant programowy Festiwalu Prapremiery (2018); selekcjoner XI edycji Festiwalu Boska Komedia w Krakowie (2018). Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktorstwo w PWSFTviT w Łodzi oraz filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Publikował na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz na platformie internetowej #mediumpubliczne. Współpracował z najważniejszymi polskim festiwalami teatralnymi (m.in. Dialog, Kontakt, Boska Komedia, Olimpiada Teatralna, Festiwal Szekspirowski, Prapremiery, Festiwal Gombrowiczowski, Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, Festiwal Teatru Nowego w Rzeszowie). Był też cyklicznym gościem audycji „Na tropie kultury” w radiu RDC. Od lipca 2018 prowadzi na antenie Polskiego Radia 24 swoją autorską audycję: DOMAGAŁAsięTEATRU.

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska
Teatrolog i historyk teatru, profesor w Instytucie Sztuki PAN (Warszawa) w Pracowni Teatru i w Zbiorach Specjalnych (Dokumentacja Teatru). Wydała książki: Wileńskie Środy Literackie (wyd. IBL PAN, 1998), Życie teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej (wyd. IS PAN, 2005), Anty-Ifigenia (IS PAN, 2014). Teksty z historii teatru drukowała m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Notatniku Teatralnym”, litewskiej „Menotyra”; o współczesnym teatrze m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, litewskim „Teatrasie” (ogółem ok. 200 publikacji). Oprócz podstawowego zainteresowania, jakim jest historia i współczesność teatru, zajmuje się dramatologią.

Maria Marcinkiewicz-Górna
Absolwentka poznańskiej teatrologii, selekcjonerka Festiwalu Kontrapunkt (sezony 2016/2017 i 2017/2018), stypendystka MKDiN (stypendium twórcze w kategorii: Teatr 2015 roku), dramaturżka, autorka adaptacji teatralnych (m.in.: On wrócił w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie, Ferdydurke w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie), współpomysłodawczyni i kuratorka Festiwalu Słuchowisk, producentka i kuratorka wielu projektów teatralnych i kulturalnych (m.in.: Hans Paasche – Großpolen hero, 5 zmysłów), autorka i reżyserka słuchowisk radiowych (m.in.: Nasturcja, czyli wdowa narodowa), współpracowała z wieloma festiwalami (m.in.: Maltafestival, Kontrapunkt) czy instytucjami kultury (Teatr Nowy w Poznaniu, Kochanowskiego w Opolu czy Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem).

Rafał Węgrzyniak
Absolwent Wydziału Wiedzy o teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza  w Warszawie;  historyk i  krytyk teatru. Autor encyklopedii Wesela Stanisława Wyspiańskiego (Wrocław 1991, Kraków 2001; Nagroda Związku Artystów Scen Polskich im. Leona Schillera, 1992) i Procesów doktora Weicherta (Warszawa 2017) oraz blisko 650 innych publikacji. Przygotował  też do wydania zbiór tekstów swego nauczyciela z PWST, Zbigniewa Raszewskiego, Mój świat (Warszawa 1997).  Pracował w redakcji „Pamiętnika Teatralnego” w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (1991-1998). Był współpracownikiem „Didaskaliów”, „Dialogu”, „Teatru” (między innymi cykl felietonów „Uwagi na stronie” 2010-2016)  oraz „Notatnika Teatralnego”. Omówienia spektakli, prac teatrologicznych bądź literaturoznawczych, edycji z zakresu eseistyki i epistolografii (szczególnie z kręgu Jerzego Stempowskiego) ogłaszał przez szereg lat w „Odrze”,  „Nowych Książkach”, „Pamiętniku Literackim”, „Le Theatre en Pologne”,  „Tygodniku Powszechnym” i „Zeszytach Literackich”.

dr Agnieszka Wójtowicz
Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Wizualnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964) (Wrocław 2005). Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.

Kalina Zalewska
Absolwentka Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Autorka recenzji, szkiców o teatrze i dłuższych rozpraw. Publikowała w „Gońcu Teatralnym”, „Twórczości”, „Dialogu”, „Teatrze”, na portalu teatralny.pl i w kilku wydawnictwach zbiorowych. Od 2009 roku zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jurorka festiwali teatralnych, m.in. Festiwalu Szekspirowskiego w Trójmieście (2010), Pierwszy Kontakt w Toruniu (2015) i Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela (2017).