Refundacje

Spośród 12 przedstawień, które zgodnie z Regulaminem ubiegały się o refundację części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premiery, Komisje Artystyczna i Finansowa V edycji Konkursu podjęły decyzję o przyznaniu refundacji następującym spektaklom:

– “Dwór nad Narwią”  Marka Rymkiewicza w reżyserii Artura Tyszkiewicza, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
– “Dziękuję za różę” Marii Kuncewiczowej w reżyserii Aliny Moś-Kerger, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
– “Zaczarowana królewna” Artura Oppmana w reżyserii Michała Derlatki, Teatr Wybrzeże w Gdańsku
– “Baba-Dziwo” Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w reżyserii Dominiki Knapik, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
– “Ermida albo Królewna pasterska” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w reżyserii Jana Nowary, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
– “Ojczyzna” Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Agnieszki Błaszczak, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej
– “Ptak” Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Magdy Drab, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
– “Teatr, którego nie było” wg “Sędziów” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Piotra Tomaszuka, Teatr Wierszalin w Supraślu
– “Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego w reżyserii Marka Mokrowieckiego, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
– “Rodzina” Antoniego Słonimskiego w reżyserii Rafała Sisickiego, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
– “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego, Teatr Polski w Bielsku-Białej