Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna IV edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

dr Patryk Kencki (przewodniczący)
Teatrolog, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Prowadzi zajęcia na Wydziale Aktorskim w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki PAN i w Instytucie Badań Literackich PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dramatu, teatru i widowisk staropolskich, tradycji biblijnej oraz polskiej recepcji Molière’a. Ogłosił ponad sto publikacji, w tym monografię Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu 1545–1625 (Warszawa 2012).

Zuzanna Bućko
Dramatopisarka, dramaturżka, współreżyserka spektakli teatralnych w duecie z Szymonem Bogaczem. Pracowała z Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze i w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Od września 2017 r. asystent artystyczny w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

dr hab. Marek Chowaniec
Profesor ASP, scenograf, absolwent ASP w Warszawie (1993r. dyplom w pracowni prof. Andrzeja Sadowskiego w Katedrze Scenografii). Współpracuje z wieloma polskimi scenami: Teatrem Ateneum, Współczesnym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem im. Jaracza w Olsztynie. Jest autorem ponad czterdziestu realizacji dla Teatru Telewizji, reżyserowanych m.in. przez Jerzego Gruzę, Krzysztofa Zaleskiego, Piotra Szulkina, Łukasza Wylężałka, Marcina Wronę. Ma też w dorobku szereg przedstawień muzycznych. W Teatrze Roma był współtwórcą scenografii do „Piotrusia Pana” i twórcą scenografii do musicali: „Miss Sajgon”, „Grease”. W Teatrze Buffo do spektakli ”Tyle miłości”, „Niedziela na Głównym”, i pierwszych na świecie scenografii w technologii stereoskopowej: „Romeo i Julia 3D”, „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza. W Operze Krakowskiej zaprojektował scenografię do „Czarnej maski” Krzysztofa Pendereckiego, „Damy Pikowej” Piotra Czajkowskiego w reżyserii Krzysztofa Nazara. W 2010 r. był twórcą scenografii do widowiska „Let’s Dance Chopin” otwierającego Dzień Polski na EXPO w Szanghaju. Autor wielu projektów imprez plenerowych, koncertów i widowisk telewizyjnych.

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska
Teatrolog i historyk teatru, profesor w Instytucie Sztuki PAN (Warszawa) w Pracowni Teatru i w Zbiorach Specjalnych (Dokumentacja Teatru). Wydała książki: Wileńskie Środy Literackie (wyd. IBL PAN, 1998), Życie teatralne w Wilnie podczas II wojny światowej (wyd. IS PAN, 2005), Anty-Ifigenia (IS PAN, 2014). Teksty z historii teatru drukowała m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Notatniku Teatralnym”, litewskiej „Menotyra”; o współczesnym teatrze m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, „Didaskaliach”, litewskim „Teatrasie” (ogółem ok. 200 publikacji). Oprócz podstawowego zainteresowania, jakim jest historia i współczesność teatru, zajmuje się dramatologią.

Konrad Szczebiot
Krytyk i historyk teatru, dziennikarz. Wykładowca Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IATC oraz wiceprzewodniczący polskiej sekcji tego stowarzyszenia. Członek ZASP oraz polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA. Autor i współautor kilku sztuk teatralnych. Interesuje się historią teatru europejskiego, teatrem eksperymentalnym i laboratoryjnym oraz pograniczem teatru dramatycznego, teatru lalek, teatru tańca i performansu. Były Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN oraz były Kierownik Literacki Teatru Dramatycznego im. AL. Węgierki w Białymstoku.

Kalina Zalewska
Absolwentka Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Autorka recenzji, szkiców o teatrze i dłuższych rozpraw. Publikowała w „Gońcu Teatralnym”, „Twórczości”, „Dialogu”, „Teatrze”, na portalu teatralny.pl i w kilku wydawnictwach zbiorowych. Od 2009 roku zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jurorka festiwali teatralnych, m.in. Festiwalu Szekspirowskiego w Trójmieście (2010), „Pierwszy Kontakt” w Toruniu (2015) i Międzynarodowego Festiwalu „Teatralna Karuzela”(2017).

Piotr Zaremba
Absolwent historii, dziennikarz (od 1991 roku), komentator, publicysta. Autor piszący (po kolei): w ”Życiu Warszawy”, „Życiu”, „Nowym Państwie”, „Newsweeku”, „Dzienniku”, „Polsce the Times”, „Rzeczpospolitej”, tygodniku „Uważam Rze”, tygodniku „W Sieci”.  W latach 2014-2017 zastępca redaktora naczelnego tygodnika „W Sieci”. Obecnie autor „W Sieci”, „Dziennika Gazety Prawnej’, „Polski the Times”, felietonista „Przewodnika Katolickiego”.  Początkowo głównie komentator polityczny, od początku obecnego stulecia pisuje regularnie o kulturze, teatrze, filmie. Jest promotorem ruchu teatrów szkolnych i młodzieżowych,  recenzentem teatralnym „Teologii Politycznej”. Ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Autor 13 książek – od  naukowych (trzytomowe dzieje USA) poprzez polityczne (monografia Ruchu Młodej Polski, cykl wywiadów), po powieści („Plama na suficie”, „Romans licealny”, „Zgliszcza”).