Kontakt

Koordynacja i promocja Konkursu:
klasyka@instytut-teatralny.pl
tel.: (22) 501 70 25

Adres:
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Klasyka Żywa”