Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna VI edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

 

dr Patryk Kencki (przewodniczący)
Teatrolog. Adiunkt w Instytucie Sztuki  Polskiej Akademii Nauk i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu „Teatrologia.info”.  W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował  również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako  sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Autor stu kilkudziesięciu  publikacji, w tym monografii „Inspiracje starotestamentowe w dramacie  polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012. W tym roku ukaże się  jego rozprawa „Staropolski Molière”.


dr Zenon Butkiewicz
Teatrolog. Absolwent UMK w Toruniu. Od 1982 roku pracował w teatrach Grudziądza, Torunia i Warszawy. W latach 1993-2008 dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie wraz z Anną Augustynowicz jako dyrektorem artystycznym. W latach 2009-2015 dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN. Członek rad artystycznych i programowych wielu festiwali teatralnych m.in. Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Jednego Aktora, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. Kilkukrotnie przewodniczył Komisji Artystycznej programu „Teatr Polska”, wielokrotnie zasiadał w jury ogólnopolskich festiwali teatralnych. Inicjator poszerzenia formuły Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” o Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”. Autor opracowań naukowych i  artykułów publicystycznych poświęconych zagadnieniom życia teatralnego i  historii teatru ze szczególnym uwzględnieniem dziejów festiwali teatralnych w Polsce. Opublikował m.in. „Festiwal w czasach PRL-u. O Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu 1959 -1989.” Wieloletni współpracownik rozgłośni radiowych jako recenzent, publicysta i twórca cyklicznych audycji. Od roku 2013 współtwórca projektu telewizyjnych realizacji polskich sztuk współczesnych TEATROTEKA w  Wytwórni Filmów Dokumentalnych i  Fabularnych w Warszawie.


dr hab. Marek Chowaniec

Profesor ASP, scenograf, absolwent ASP w Warszawie (1993r. dyplom w pracowni prof. Andrzeja Sadowskiego w Katedrze Scenografii). Współpracuje z wieloma polskimi scenami: Teatrem Ateneum, Współczesnym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem im. Jaracza w Olsztynie. Jest autorem ponad czterdziestu realizacji dla Teatru Telewizji, reżyserowanych m.in. przez Jerzego Gruzę, Krzysztofa Zaleskiego, Piotra Szulkina, Łukasza Wylężałka, Marcina Wronę. Ma też w dorobku szereg przedstawień muzycznych. W Teatrze Roma był współtwórcą scenografii do „Piotrusia Pana” i twórcą scenografii do musicali: „Miss Sajgon”, „Grease”. W Teatrze Buffo do spektakli ”Tyle miłości”, „Niedziela na Głównym”, i pierwszych na świecie scenografii w technologii stereoskopowej: „Romeo i Julia 3D”, „Polita” w reżyserii Janusza Józefowicza. W Operze Krakowskiej zaprojektował scenografię do „Czarnej maski” Krzysztofa Pendereckiego, „Damy Pikowej” Piotra Czajkowskiego w reżyserii Krzysztofa Nazara. W 2010 r. był twórcą scenografii do widowiska „Let’s Dance Chopin” otwierającego Dzień Polski na EXPO w Szanghaju. Autor wielu projektów imprez plenerowych, koncertów i widowisk telewizyjnych.


Tomasz Domagała

Krytyk teatralny i filmowy, scenarzysta, aktor; członek zarządu polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT; autor bloga z recenzjami teatralnymi: DOMAGAŁAsięKULTURY; redaktor Polskiego Radia 24 oraz „Magazynu Filmowego” – miesięcznika Stowarzyszenia Filmowców Polskich; członek rady programowej Teatru Dramatycznego im. Węgierki w Białymstoku (2012 – 2016); konsultant programowy Festiwalu Prapremiery (2018); selekcjoner XI edycji Festiwalu Boska Komedia w Krakowie (2018). Studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, aktorstwo w PWSFTviT w Łodzi oraz filologię hiszpańską we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Publikował na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz na platformie internetowej #mediumpubliczne. Współpracował z najważniejszymi polskim festiwalami teatralnymi (m.in. Dialog, Kontakt, Boska Komedia, Olimpiada Teatralna, Festiwal Szekspirowski, Prapremiery, Festiwal Gombrowiczowski, Festiwal Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, Festiwal Teatru Nowego w Rzeszowie). Był też cyklicznym gościem audycji „Na tropie kultury” w radiu RDC. Od lipca 2018 prowadzi na antenie Polskiego Radia 24 swoją autorską audycję: DOMAGAŁAsięTEATRU.


dr hab. Tadeusz Kornaś
Pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się teatrem polskim i powszechnym XX i XXI wieku. Specyficzne miejsce w obszarze zainteresowań teatrem polskim zajmuje teatr „inny” – sytuujący się na peryferiach głównego obiegu artystycznego.  Tych zagadnień dotyczyły jego książki: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Homini 2004) oraz Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre (Instytut Teatralny 2007). W 2009 roku ukazała się jego książka Aniołom i światu widowisko (Wydawnictwo Homini), w której pomieszczone zostały wybrane rozmowy i teksty o teatrze, napisane w okresie kilkunastu lat.

Odrębnym kręgiem zainteresowań jest teatr średniowieczny, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu liturgicznego. Temat ten ewokuje kolejne zagadnienia badawcze, dotyczące zagadnień dramatu i teatru religijnego. Książka Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny (Homini-Tyniec 2012) poświęcona jest współczesnym rekonstrukcjom średniowiecznych, wydawałoby się martwych już, gatunków teatralnych, ale także rozważa zagadnienia dotyczące pogranicza liturgii i teatru.

Najważniejsze publikacje: Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, (wraz z Grzegorzem Niziołkiem), Księgarnia Akademicka 1999; Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Wydawnictwo Homini 2004; Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre, Instytut Teatralny 2007; Aniołom i światu widowisko, Szkice i rozmowy o teatrze, Wydawnictwo Homini 2009; Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny, Wydawnictwo Homini – Tyniec, 2012; Apologie, Wydawnictwo UJ 2017.


dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna
Badaczka dramatu i teatru współczesnego. Profesor w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją (2003); Dramaturgia polska po 1989 roku (2013); Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego (2015) oraz licznych artykułów opublikowanych w monografiach i czasopismach naukowych. Współredaktorka tomów zbiorowych: Dramat i doświadczenie (2014), Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru (2019). Zajmuje się teorią i praktykami lektury tekstu dramatycznego, najnowszą polską dramaturgią sceniczną, biografią w teatrze XXI wieku oraz problematyką doświadczenia w literaturze i sztukach widowiskowych.


dr Agnieszka Wójtowicz

Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Wizualnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964)” (Wrocław 2005) oraz  „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.