Werdykt Komisji Artystycznej

Komisja Artystyczna w składzie: Patryk Kencki (przewodniczący), Zenon Butkiewicz, Marek Chowaniec, Tomasz Domagała, Tadeusz Kornaś, Beata Popczyk-Szczęsna, Agnieszka Wójtowicz zdecydowała, że do 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych zakwalifikowane zostały cztery tytuły:

-> „Baśń o pięknej Parysadzie i Ptaku Bulbulezarze” z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (reż. Jarosław Kilian),
-> „Krótka rozmowa ze Śmiercią” z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (reż. Marcin Liber),
-> „Matka” z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (reż. Radek Stępień),
-> „Nad Niemnem. Obrazy z czasów pozytywizmu” z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie (reż. Jędrzej Piaskowski).

Nagroda Specjalna im. Stanisława Hebanowskiego przyznawaną za odkrycie repertuarowe trafia do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie za spektakl „Krótka rozmowa ze śmiercią” wg „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” Mikołaja z Mierzyńca oraz „Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja w reżyserii Marcina Libera we współpracy dramaturgicznej z Jarosławem Murawskim.

Komisja zdecydowała również o przyznaniu dodatkowych nagród twórcom przedstawień niezakwalifikowanych do finału Konkursu.

Wyróżniono:
-> Marcina Chlandę za scenografię, kostiumy i reżyserię świateł do spektaklu „Balladyna” w reżyserii Pawła Świątka (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie) oraz za scenografię i reżyserię świateł do spektaklu „Oni” w reżyserii Piotra Ratajczaka (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie),
-> Bernardę Bielenię za oryginalny wybór repertuarowy i koncepcję inscenizacyjną   „Śmierci porucznika” (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku),
-> Konrada Dworakowskiego za umiejętny dobór konwencji w spektaklu „Łysek z pokładu Idy” (Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach),
-> Radosława Hebala za różnorodność środków i umiejętną transformację postaci w spektaklu „Opętani” w reżyserii Igora Gorzkowskiego (Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie),
-> grupę Living Space Theatre z Katowic – za spontaniczność i bezpretensjonalność w interpretacji spektaklu „Ferdydurke” w reżyserii Jakuba Margosiaka.