Jury

Andrzej Mastalerz: aktor, reżyser. Absolwent PWST Wrocław 1990. Współpracował na stałe z teatrami: Jaracza w Łodzi, Studio, Powszechnym i Polskim w Warszawie. W swoim dorobku ma około 150 ról (teatralnych, filmowych, telewizyjnych), udział w wielu słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Reżyser spektakli teatralnych, radiowych i telewizyjnych. Za swą twórczość wielokrotnie nagradzany.

Małgorzata Piekutowa: publicystka teatralna, absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Pracowała m.in. w Instytucie Sztuki PAN, Teatrze Narodowym w Warszawie, Agencji Filmowej TVP, Muzeum Narodowym w Warszawie. Publikowała na łamach portalu teatralny.pl, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Obecnie w redakcji „Raptularza” e-teatru.

Jacek Raginis-Królikiewicz: reżyser, producent, scenarzysta, autor słuchowisk. Absolwent historii KUL i PWSFTiTv w Łodzi. Od 2007 r. współpracuje z Teatrem Telewizji jako producent i reżyser. Dwukrotny laureat Grand Prix na Festiwalu „Dwa Teatry” – w 2018 r. za spektakl „Inspekcja” oraz w 2020 roku za spektakl „Dzień Gniewu” wg Romana Brandstaettera. W 2022 wyreżyserował spektakl tv „Król Edyp”. Obecnie kończy realizację filmu fabularnego „Czas na pogodę” na podstawie sztuki teatralnej pod tym samym tytułem.

dr Agnieszka Wójtowicz: Absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa  Uniwersytetu Opolskiego. Autorka książek „Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964)” (Wrocław 2005), „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019) oraz „Grotowski polityczny”, który ukaże się w tym roku w wydawnictwie Instytutu Teatralnego. Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Pamiętniku Teatralnym, litewskich „Ars et praxis” i „Menotyra”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu. Selekcjonerka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”  oraz 28 Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, stypendystka MKiDN (stypendium twórcze w kategorii „Teatr” w 2017 i 2021 roku).

Michał Zadara: reżyser teatralny.