Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna VII Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

dr Patryk Kencki (przewodniczący)
Teatrolog. Adiunkt w Instytucie Sztuki  Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu „Teatrologia.info”.  W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował  również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Autor stu kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: „Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012; „Staropolski Molière”, Warszawa 2021.

dr Ewa Konstancja Bułhak
Aktorka śpiewająca. Ukończyła warszawską Szkołę Teatralną. Na stałe związana z Teatrem Narodowym w Warszawie. Obecnie można ją zobaczyć w spektaklach „Ironbound” (reż. Grzegorz Chrapkiewicz), „Iwona księżniczka Burgunda” (reż. Agnieszka Glińska), „Nikt” (reż. Artur Tyszkiewicz), „Woyzeck” (reż. Piotr Cieplak) oraz w tytułowej roli musicalu dla dzieci „Pchła Szachrajka” z muzyką Macieja Małeckiego (reż. Anna Seniuk). Z tymi twórcami Bułhak spotkała się dużo wcześniej – Anna Seniuk była jej opiekunem w Szkole Teatralnej, a muzyką Małeckiego zafascynowała się do tego stopnia, że razem stworzyli recital „Ulepiły mnie zdolne anioły”, którego ukoronowaniem była płyta „Anioły”, zapis koncertu w Teatrze Narodowym. Współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia w poematach symfonicznych z muzyką Macieja Małeckiego („Balladyna”, „Nieboska Symfonia”, „Pchła Szachrajka”). Pracowała z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Jerzym Grzegorzewskim, Kazimierzem Dejmkiem, Janem Englertem, Adamem Hanuszkiewiczem, Piotrem Cieplakiem, Agnieszką Glińską i innymi wybitnymi twórcami.
Fascynuje ją Teatr Muzyczny. Reżyserowała spektakle z muzyką Jerzego Wasowskiego: „Siodło Pegaza” w Teatrze Narodowym, „Szarp pan bas” w Teatrze Osterwy w Lublinie i widowisko telewizyjne „Miasteczko Harmider”, do którego napisała scenariusz.
Z wielką pasją od lat wykłada w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – interpretację piosenki, sceny muzyczne i prozę. W roku 2018 obroniła tytuł doktora.
Zajmowała się również przygotowaniem aktorów i muzyków (praca nad interpretacją tekstu) przy musicalach „Once”, „Aida”, „Waitress” w Teatrze Roma. W Teatrze tym można ją zobaczyć w spektaklu „Nowy Jork – Prohibicja” w reżyserii Łukasza Czuja oraz napisanym i wyreżyserowanym przez nią jej recitalu „Niestety to nie ty”.

dr Zenon Butkiewicz
Teatrolog. Absolwent UMK w Toruniu. Od 1982 roku pracował w teatrach Grudziądza, Torunia i Warszawy. W latach 1993-2008 dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie wraz z Anną Augustynowicz jako dyrektorem artystycznym. W latach 2009-2015 dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN. Członek rad artystycznych i programowych wielu festiwali teatralnych m.in. Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Jednego Aktora, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. Kilkukrotnie przewodniczył Komisji Artystycznej programu „Teatr Polska”, wielokrotnie zasiadał w jury ogólnopolskich festiwali teatralnych. Inicjator poszerzenia formuły Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” o Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”. Autor opracowań naukowych i  artykułów publicystycznych poświęconych zagadnieniom życia teatralnego i  historii teatru ze szczególnym uwzględnieniem dziejów festiwali teatralnych w Polsce. Opublikował m.in. „Festiwal w czasach PRL-u. O Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu 1959 -1989”. Wieloletni współpracownik rozgłośni radiowych jako recenzent, publicysta i twórca cyklicznych audycji. Od roku 2013 współtwórca projektu telewizyjnych realizacji polskich sztuk współczesnych TEATROTEKA w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i  Fabularnych w Warszawie.

dr hab. Tadeusz Kornaś
Profesor UJ – pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-2009 redaktor Gazety Teatralnej „Didaskalia” (w latach 2004-2008 redaktor naczelny). Od roku 2016 w kolegium redakcyjnym kwartalnika „Teatr Lalek”. Opublikował między innymi książki: „Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice” (Homini, 2004); „Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre” (IT, 2007); „Aniołom i światu widowisko” (Homini, 2009); „Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny” (Homini, 2012); „Apologie” (Wydawnictwo UJ, 2017).

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna
Badaczka dramatu i teatru współczesnego. Profesor w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: „Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją” (2003), „Dramaturgia polska po 1989 roku” (2013), „Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego” (2015), „Tekst jako bohater w kulturze uczestnictwa. Szkice o polskiej dramaturgii teatralnej” (2019). Współredaktorka tomów zbiorowych: „Dramat i doświadczenie” (2014),  „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru” (2019). Zajmuje się teorią i praktykami lektury tekstu dramatycznego, najnowszą polską dramaturgią sceniczną, biografią w teatrze XXI wieku oraz problematyką doświadczenia w literaturze i sztukach widowiskowych.

dr Karol Suszczyński
Historyk, recenzent i krytyk teatru lalek, absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz kierunku aktorskiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w filii w Białymstoku, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Na początku 2019 roku w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Witkacy w teatrze lalek. Od inspiracji do inscenizacji”, którą obecnie przygotowuje do druku.
Regularnie współpracuje z kwartalnikami „Teatr Lalek” i „Scena”, publikował także w „Pamiętniku Teatralnym” i „Teatrze”. Pod jego redakcją ukazały się monografie „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum” (2019) oraz „Nasz BTL. Festiwale” (2015), a pod współredakcją anglojęzyczna monografia naukowa „Puppetry in the 21 st Century. Reflections and Challenges” (2019). W 2020 roku był członkiem komisji konkursu Teatr Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Od marca 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Białostockim Stowarzyszeniu Artystów Lalkarzy, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA.

Maryla Zielińska
Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowała m.in. w teatrach Starym w Krakowie, Narodowym, Współczesnym we Wrocławiu oraz w „Didaskaliach”, „Gazecie Wyborczej”, „Teatrze”; publikowała również w wielu czasopismach i książkach zbiorowych. Jedna z kuratorek wystaw „Muzeum Starego Teatru: Witkacy, ten wariat z Krupówek” (Zakopane, „Witkiewiczówka”, 1989), „Mrożek!” (Kraków, Łódź, Radom, Warszawa, 1990). Współautorka albumów „Stary Teatr” (Kraków, 1991), „Jarzyna: Teatr / Theatre” (Warszawa 2009). Członek komisji artystycznej i juror siedmiu edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Prowadziła zajęcia z teatru współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z pisania o teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Redaktor Kolekcji Teatralnej Narodowego Instytut Audiowizualnego i Nowej Siły Krytycznej, portalu młodych recenzentów na e-teatr.pl. Główne pole jej obecnych zainteresowań, to życie i twórczość Jerzego Grzegorzewskiego.