Bruno Schulz
Plac Świętej Trójcy

Inscenizacja/Realizacja: Oleksandr Overchuk

Choreografia: Małgorzata Fijałkowska

Obsada: Szymon Cempura

Premiera: 20 stycznia 2024

Zdjęcia: Waldemar Lawędowski

Miejscem akcji jest prowincjonalne miasteczko, które Brunon Schulz utożsamia
ze swoim rodzinnym Drohobyczem. Narrator, bohater, a niekiedy baczny
obserwator, to Józef (Szymon Cempura) – postać w którą z dużym
prawdopodobieństwem Autor ulokował swoją osobowość.
Wieloznaczność postaci, w których bohater przebywa, zachowuje
psychologiczną jednolitość. Dla Oleksandra Overchuka „prywatny interes w
kontakcie z lekturą Schulza skapitulował. Przede wszystkim w jego literaturze
mamy do czynienia z rzeczami uniwersalnymi, co w moim przypadku związane
było z próbą zrozumienia sensu niewinnych ofiar i z odnalezieniem się w
laboratorium etycznym o skali biblijnej. W podobnej sytuacji każdy przeczyta
swój ból na swój sposób” – tłumaczy reżyser.
Sekret rozumienia literatury Schulza, leży również w twórczym rozumieniu
innych przejawów jego aktywności artystycznej.
Autor inscenizacji – Oleksandr Overchuk inspirował się przede wszystkim
słowem.
Rysunki Schulza „przebywały na zapleczu pracy, ponieważ są
samowystarczalne i nie potrzebują, moim zdaniem, teatru. Natomiast słowo
otwiera przestrzeń i wciela się w formy bliskie każdemu, kto pragnie je
zobaczyć”.
Spektakl polecamy każdemu, kto choć przez chwilę chciałby się zatrzymać, w
świecie wiecznych poszukiwań rozgraniczenia Dobra od Zła.