Kontakt

Koordynacja i promocja Konkursu
Katarzyna Pilarska
tel.: (22) 501 70 25 | +48 733 916 116
klasyka@instytut-teatralny.pl | kpilarska@instytut-teatralny.pl

Biuro Konkursu
Karolina Wyrzykowska
tel.: (22) 501 70 25 | +48 730 120 127
klasyka@instytut-teatralny.pl

Adres
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Klasyka Żywa”