Werdykt Komisji Artystycznej

Komisja Artystyczna w składzie: Patryk Kencki (przewodniczący), Ewa Konstancja Bułhak, Zenon Butkiewicz, Tadeusz Kornaś, Beata Popczyk-Szczęsna, Karol Suszczyński, Maryla Zielińska zdecydowała, że do udziału w 46. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych/„Klasyka Żywa”, będących finałem Konkursu, nominowane zostały następujące przedstawienia:

  • “Balladyna” Juliusza Słowackiego w reżyserii Konrada Dworakowskiego z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu;
  • “Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; 
  • “Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie;
  • “Kurka wodna albo urojenie” na podstawie tekstów Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Igora Gorzkowskiego z Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu;
  • “Lalka” Bolesława Prusa w reżyserii Radosława Rychcika z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie;
  • “Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Komisja Artystyczna zdecydowała o przyznaniu nagród dodatkowych:

  • aktorkom i aktorom Teatru Polskiego w Bielsku-Białej za kreację zbiorową w spektaklu “Zły” Leopolda Tyrmanda w reżyserii Piotra Ratajczaka;
  • Beacie Schimscheiner za rolę Iwony w spektaklu “Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z Teatru Ludowego w Krakowie;
  • Annie Pijanowskiej za rolę Izy w spektaklu “Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z Teatru Ludowego w Krakowie.

Nagroda Specjalna im. Stanisława Hebanowskiego (w wysokości 30 000 zł) za najciekawsze odkrycie repertuarowe nie została przyznana. Komisja uznała, że spośród zgłoszonych spektakli żaden nie stanowił istotnego odkrycia, wzbogacającego repertuar dzisiejszego polskiego teatru. Z uwagi na brak zgłoszeń spektakli na podstawie utworów Cypriana Kamila Norwida nie przyznano również nagrody specjalnej z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety. Kwoty przewidziane na te nagrody (łącznie 40 000 zł) zostaną dołączone do puli nagród 46. Opolskich Konfrontacji Teatralnych / Klasyka Żywa.