Jury

Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

1. Jacek Sieradzki – przewodniczący

Krytyk teatralny, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Od dwudziestu siedmiu lat członek redakcji Miesięcznika „Dialog”, od dwudziestu jego redaktor naczelny. Przez wiele lat recenzent teatralny „Polityki” i felietonista Tygodnika „Przekrój”, obecnie autor comiesięcznego felietonu Intermedia w miesięczniku „Odra” i recenzent Miesięcznika „Zwierciadło”. Były szef artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach. Przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

2. Beata Guczalska

Teatrolożka i krytyczka teatralna, wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu). Autorka szeregu publikacji o współczesnym teatrze., a także monografii „Jerzy Jarocki, artysta teatru” oraz książki „Aktorstwo polskie. Generacje”, która ukaże się w maju 2014.

3. Tomasz Kubikowski

Teatrolog, performatyk, tłumacz, krytyk teatralny. Profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, kierownik literacki Teatru Narodowego w Warszawie. Autor książek „Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej” i „Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości”, dramatu „Nauka o barwach”, licznych tekstów publikowanych w czasopismach. Juror festiwali teatralnych i konkursów artystycznych.

4. Artur Daniel Liskowacki  

Prozaik, poeta, eseista, autor słuchowisk. Teatrolog, publicysta, krytyk teatralny i dziennikarz, w latach 2008-2010 redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”. Wielokrotny juror Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form w Szczecinie. Prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w latach 1996-1999, od roku 2012 prezes Fundacji Literatury im. Henryka Berezy. Finalista Nagrody Literackiej „Nike” (2001), Laureat Nagrody im. Władysława i Nelli Turzańskich (2013).

5. Małgorzata Sikorska-Miszczuk

Dramatopisarka, scenarzystka, dramaturżka. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Scenariuszowego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz innych konkursów krajowych i zagranicznych – teatralnych, filmowych i radiowych. Wystawiana na polskich i zagranicznych scenach teatralnych. Jej teksty zostały przetłumaczone na kilkanaście języków i wielokrotnie publikowane w Polsce i za granicą. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz CEC Artslink.

6. Wanda Świątkowska

Adiunkt w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stała recenzentka miesięcznika „Teatr”, współredaktorka pisma naukowego „Performer” wydawanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Autorka monografii: „Książę. Hamlet Juliusza Osterwy” (Kraków 2009), współredaktorka tomów zbiorowych (ostatnio: „Performans, performatywność, performer”, Kraków 2013). Uczestniczy w projektach badawczych z zakresu polskiego teatru i dramatu oraz performatyki.