Kontakt

Uwaga!
Koordynacją i promocją Konkursu zajmuje się aktualnie Katarzyna Pilarska
klasyka@instytut-teatralny.pl | kpilarska@instytut-teatralny.pl
tel. +48 733 916 116

_____________

Koordynator merytoryczny:
Zenon Butkiewicz
dik@mkidn.gov.pl

Koordynatorka organizacyjna:
Katarzyna Lalik
klalik@instytut-teatralny.pl
tel.: (22) 501 70 18, (0) 698 517 579 fax: (22) 501 70 24

Promocja:
Kamila Paprocka
kpaprocka@instytut-teatralny.pl
tel.: (22) 501 70 03, (0) 504 171 167

Adres:
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Klasyka Żywa”