Komisja / Jury

W pierwszym etapie Konkursu nadesłane wnioski oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Dariusz Kosiński (przewodniczący), Zenon Butkiewicz, Ewa Guderian-Czaplińska, Jacek Kopciński, Zbigniew Majchrowski, Maciej Nowak, Piotr Olkusz, Maria Prussak, Halina Waszkiel. Komisja zarekomendowała do realizacji i zdecydowała o przyznaniu wsparcia finansowego 24 projektom.

W etapie drugim gotowe przedstawienia ocenia Jury Konkursu w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Beata Guczalska, Tomasz Kubikowski, Artur Daniel Liskowacki, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Wanda Świątkowska. Jury przyzna zespołowe nagrody pieniężne (w tym Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego, z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego pozycji repertuarowej do końca sezonu 2016/201), nagrody indywidualne i wyróżnienia w wybranych kategoriach sztuki teatru (np. reżyseria, aktorstwo, scenografia, muzyka i inne) oraz nagrodę specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe.
Ponadto wybrane spektakle rekomendowane będą przez Jury do prezentacji w ramach festiwali teatralnych w 2016 roku.