Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna II edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Dariusz Kosiński – przewodniczący
Profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Zajmuje się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX w. oraz polską tradycją teatralną i performatywną.

Jarosław Cymerman
Historyk dramatu i teatru, adiunkt w Zakładzie Teatru Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza (także edytor jego Utworów dramatycznych). Stały współpracownik kwartalnika „Akcent” i miesięcznika „Teatr”

Aneta Groszyńska-Liweń
Reżyserka teatralna, absolwentka Akademii Teatralnej na wydziałach Reżyserii i Wiedzy o Teatrze. Do tej pory wyreżyserowała sztuki: Tape w Teatrze Nowym w Łodzi; Sex, drugs and rock and roll w Teatrze Powszechnym w Warszawie; Chodźcie, zbudujemy sobie eine staadth w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu; Karaoke box Iwana Wyrypajewa w Teatrze Słowackiego w Krakowie, Lalkę Bolesława Prusa w Teatrze Polskim w Bielsku Białej oraz spektakl Zapolska Superstar w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W 2015 zadebiutowała również w teatrze TV spektaklem Żyd Artura Pałygi. Inscenizowała też dzieła muzyczne. W Komisji Artystycznej jest przedstawicielką dyrekcji Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Ewa Guderian-Czaplińska
Profesor w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej zajmuje się historią teatru i dramatu antycznego i współczesnego, ich wzajemnymi powiązaniami, a także teatrem polskim dwudziestolecia międzywojennego oraz krytyką teatralną. Autorka książek: Szara strefa awangardy. O dramatach Awangardzistów Krakowskich; Album teatralne. Artyści poznańskich scen 1918-1939; Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939. Ostatnio w serii „Dramat polski. Reaktywacja” opublikowała tom dramatów Anny Świrszczyńskiej Orfeusz – w nowym opracowaniu i z obszernym wstępem. Regularnie współpracuje z czasopismami „Dialog” i „Didaskalia”. Była członkinią Komisji Artystycznej pierwszej edycji Konkursu „Klasyka Żywa”.

Patryk Kencki
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i na Wydziale Aktorskim w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego” i wykładowca studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dramatu, teatru i widowisk staropolskich, tradycji biblijnej oraz polskiej recepcji Molière’a. Ogłosił ponad sto publikacji, w tym monografię Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu 1545–1625 (Warszawa 2012).

Jolanta Kowalska
Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, autorka monografii aktorskiej Kazimierz Junosza-Stępowski i zbioru recenzji Spacer po barykadach. Publikuje w czasopismach teatralnych (m.in. stale współpracuje z „Teatrem”).

Wanda Świątkowska
Adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią teatru polskiego i elżbietańskiego, w szczególności Redutą i polskimi interpretacjami dzieł Shakespeare’a. Opublikowała monografię Książę. Hamlet Juliusza Osterwy (2009). Współpracuje jako stała recenzentka z miesięcznikiem „Teatr”. Była jurorem w pierwszej edycji Konkursu „Klasyka Żywa”.