Kontakt

Osoby kontaktowe w kwestiach związanych z II edycją Konkursu

Dyrektor Konkursu:
Zenon Butkiewicz

Koordynacja Konkursu:
Krystyna Mogilnicka
klasyka@instytut-teatralny.pl
tel.:  (22) 501 70 25; (0) 698-517-579

Promocja:
Kamila Paprocka
kpaprocka@instytut-teatralny.pl
tel.: (22) 501 70 03, (0) 504 171 167

Adres:
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Klasyka Żywa”