Werdykt

Werdykt Jury II edycji Konkursu 

W dniu 23.04.2017 odbyły się obrady finałowe Jury II edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Janusz Majcherek (przewodniczący), Małgorzata Leyko, Gabriela Muskała oraz Piotr Ratajczak po obejrzeniu 7 przedstawień konkursowych postanowiło jednomyślnie przyznać:

 • Wyróżnienie za autorstwo i wykonanie muzyki do spektaklu Książę Niezłomny dla Dominika Strycharskiego – 2 500 zł;
 • Wyróżnienie za próbę poszukiwania formy na pograniczu teatru dramatycznego i lalkowego w spektaklach WeseleKrzyżacy Jakubowi Roszkowskiemu – 2 500 zł;
 • Trzy wyróżnienia aktorskie ex aequo za rolę Wrony, Wujka i Profesora w Kartotece Marianowi Czarkowskiemu, Cezaremu Ilczynie i Maciejowi Mydlakowi – po 2 000 zł;
 • Nagrodę aktorską za debiut w roli Władzia w Ślubie Jędrzejowi Wieleckiemu – 3 000 zł;
 • Nagrodę aktorską za rolę Matki w Ślubie Joannie Matuszak – 4 000 zł;
 • Nagrodę aktorską za rolę Ojca w Ślubie Grzegorzowi Młudzikowi – 4 000 zł;
 • Nagrodę aktorską za rolę Pijaka w Ślubie Arkadiuszowi Buszko – 4 000 zł;
 • Główną nagrodę aktorską za rolę Henryka w Ślubie Grzegorzowi Falkowskiemu – 5 000 zł;
 • Nagrodę reżyserską za czystość formy, lojalność wobec znaczeń tekstu i odkrywczość jego interpretacji, a także za wydobycie współczesnego sensu utworu bez nachalnej aktualizacji Annie Augustynowicz za spektakl Ślub – 10 000 zł;
 • Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 80 000 zł Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie i Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu za koprodukcję spektaklu Ślub Witolda Gombrowicza.

Jury wyraża zaniepokojenie sposobem interpretowania tekstów klasycznych, jaki obecnie dominuje w wielu teatrach, a zarazem ma nadzieję, że Komisja Artystyczna następnej edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” będzie miała bogatsze możliwości wyboru wartościowych realizacji scenicznych.

Refundacje

Komisje Finansowa i Artystyczna przyznały refundacje, które trafiły do następujących teatrów/stowarzyszeń/instytucji i spektakli:

Teatr Polski we Wrocławiu, Dziady Adama Mickiewicza, reż. Michał Zadara

Teatr Polski we Wrocławiu, Oni Stanisława Ignacego Witkiewicza, reż. Oskar Sadowski

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Kartoteka Tadeusza Różewicza, reż. Andrzeja Majczak

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Książę Niezłomny Pedro Calderóna / Juliusza Słowackiego, reż. Paweł Świątek

Teatr Polski w Poznaniu, Ojczyzna Krystyny Miłobędzkiej, reż. Justyna Sobczyk

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz

Teatr Współczesny w Szczecinie, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Mikołaj Grabowski

Białostocki Teatr Lalek, Śluby panieńskie Aleksandra Fredro, reż. Artur Dwulit

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza, reż. Ewa Wyskoczyl

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Śmieszny staruszek Tadeusza Różewicza, reż. Ewa Wyskoczyl

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Gwiazda Helmuta Kajzara, reż. Krzysztof Czeczot

Fundacja Sztuka Teatru (Teatr Odwrócony), WARszawianka Stanisława Wyspiańskiego, reż. Szymon Budzyk

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Jakub Roszkowski

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Radosław Rychcik

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, reż. Paweł Aigner.

Werdykt Komisji Artystycznej

Komisja Artystyczna II edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Dariusz Kosiński (przewodniczący), Jarosław Cymerman, Aneta Groszyńska-Liweń, Ewa Guderian-Czaplińska, Patryk Kencki, Jolanta Kowalska i Wanda Świątkowska po obejrzeniu 50 inscenizacji dawnych dzieł literatury polskiej, zgłoszonych przez poszczególne teatry, a wystawionych w okresie od 1 IX 2015 do 30 XII 2016, zgodnie z regulaminem Konkursu postanowiła:

 1. wybrać siedem spektakli, które wezmą udział w 42. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska”, będących zarazem finałem Konkursu:

Dziady – Noc Pierwsza Adama Mickiewicza, reż. Piotr Tomaszuk, Teatr Wierszalin w Supraślu;

Kartoteka Tadeusza Różewicza, reż. Andrzej Majczak, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie;

Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego, reż. Michał Kmiecik, Teatr Polski w Poznaniu;

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, reż. Jakub Roszkowski, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku;

Książę Niezłomny Pedra Calderóna/Juliusza Słowackiego, reż. Paweł Świątek, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi;

Ślub Witolda Gombrowicza, reż. Anna Augustynowicz, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatr Współczesny w Szczecinie;

Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Jakub Roszkowski, Teatr im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie;

2. przyznać Nagrodę Specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe Teatrowi Polskiemu w Poznaniu za przedstawienie Ojczyzny Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Justyny Sobczyk;

3. przyznać wyróżnienie honorowe twórcom i realizatorom historycznego przedstawienia całości Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Polskim we Wrocławiu;

4. przyznać następujące nagrody dodatkowe twórcom przedstawień nie zakwalifikowanych do finału Konkursu:

 • nagroda dla Aleksandry Czapli-Oslislo, Martyny Łyko, Miłosza Markiewicza i Radosława Rychcika za opracowanie programu stanowiącego część projektu Wesele Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego – 3000 zł;
 • nagroda dla Anny Retoruk za adaptację tekstów Mirona Białoszewskiego i reżyserię opartego na nich przedstawienia Dziady po Białoszewskim w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach – 3000 zł;
 • nagroda dla Piotra Tomaszuka za twórczą interpretację Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka w Teatrze Wierszalin w Supraślu – 3000 zł.