Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Jarosław Gajewski – przewodniczący
Aktor Teatru Narodowego, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze (także prorektor PWST-AT w latach 1993–1999 oraz 2002–2008 oraz kierownik zespołu scen Akademii Teatralnej – Teatru Collegium Nobilium w latach 1999–2008), dyrektor artystyczny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w latach 2010–2016; członek Komisji Artystycznej  (2003–2007) i przewodniczący Jury (2008–2010) Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Jarosław Cymerman
Historyk dramatu i teatru, adiunkt w Zakładzie Teatru Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza (także edytor jego Utworów dramatycznych). Stały współpracownik kwartalnika „Akcent” i miesięcznika „Teatr”.

Ewa Guderian-Czaplińska
Profesor w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy badawczej zajmuje się historią teatru i dramatu antycznego i współczesnego, ich wzajemnymi powiązaniami, a także teatrem polskim dwudziestolecia międzywojennego oraz krytyką teatralną. Autorka książek: Szara strefa awangardy. O dramatach Awangardzistów KrakowskichAlbum teatralne. Artyści poznańskich scen 1918-1939Teatralna Arkadia. Poznańskie teatry dramatyczne 19181939. Ostatnio w serii „Dramat polski. Reaktywacja” opublikowała tom dramatów Anny Świrszczyńskiej Orfeusz – w nowym opracowaniu i z obszernym wstępem. Regularnie współpracuje z czasopismami „Dialog” i „Didaskalia”. Była członkinią Komisji Artystycznej pierwszej edycji Konkursu „Klasyka Żywa”.

Patryk Kencki
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i na Wydziale Aktorskim w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego” i wykładowca studiów podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dramatu, teatru i widowisk staropolskich, tradycji biblijnej oraz polskiej recepcji Molière’a. Ogłosił ponad sto publikacji, w tym monografię Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu 1545–1625 (Warszawa 2012).

Agnieszka Korytkowska-Mazur
Reżyser, scenarzysta, felietonista (współpracowała z Polskim Radiem, pismami teatralnymi, m.in. „Notatnikiem Teatralnym”, „Didaskaliami”, „Sceną”), redaktor (m.in. w Redakcji Kultury i Rozrywki Pr. 1 TVP), wykładowca Collegium Civitas, Wydziału Scenografii ASP w Warszawie. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Wiedzy o Teatrze i Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie oraz studiów doktoranckich Instytutu Sztuki PAN. Wyreżyserowała wiele spektakli, oper, słuchowisk radiowych w Polsce (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Opolu) i za granicą (w Rosji, w Mołdawii, w Szwecji).

Paweł Paszta
Reżyser i pedagog. Absolwent Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie od 2013 roku pracuje jako asystent. W latach 2003–2007 studiował także na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył także kurs reżyserii filmowej w Szkole Wajdy. Reżyserował wielokrotnie w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a także w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze, Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze Współczesnym w Szczecinie, czy Teatrze Horzycy w Toruniu. Jest także instruktorem dramy i pracuje jako pedagog, prowadząc autorskie zajęcia teatralne z młodzieżą w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie na Wydziale Wokalnym. Od 2013 roku jest również w zarządzie stowarzyszenia Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /ITI/.

Waldemar Raźniak
Reżyser i aktor; prorektor Akademii Teatralnej (w latach 2015–2016 dziekan Wydziału Aktorskiego, 2014–2015 prodziekan); absolwent Wydziału Reżyserii tejże uczelni; w latach 2011–2014 wykładowca na Wydziale Teatru Tańca PWST Kraków (Wydział Zamiejscowy w Bytomiu); ukończył również aktorstwo dramatyczne w PWST w Krakowie (2006) i zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006) ); odbył staż reżyserski w Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej GITIS w Moskwie; reżyserował m. in. w teatrach Warszawy (Wassa Żeleznowa Maksyma Gorkiego w Och-Teatrze; Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa w Collegium Nobilium), Łodzi, Gdyni (Joanna Szalona; Królowa Jolanta Janiczak), Białymstoku (Burza Wiliama Szekspira w BTL), oraz w Bytomiu; reżyseruje również spektakle teatru tańca, muzyczne i operowe. W 2016 roku zadebiutował w teatrze TV spektaklem Kobieta w lustrze Piotra Domalewskiego.