Edukacja

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” jest organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego od 2015 roku. Konkurs zrodził się z nadziei wzmocnienia teatralnego dialogu z przeszłością. Jego celem jest zwrócenie uwagi twórców, a co za tym idzie – widzów, na dzieła klasyków polskiego dramatu oraz na teksty dawne, znane jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Zapewne właśnie dlatego spektaklom zgłaszanym do kolejnych edycji Konkursu częstokroć towarzyszą rozmaite działania okołospektaklowe (warsztaty, wykłady, debaty itp.), które umożliwiają publiczności jeszcze bardziej intensywny kontakt z klasyką.

Zapraszamy Państwa do lektury rozmów z badaczami oraz pracownikami instytucji kultury, w których podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, przed jakimi wyzwaniami stoi widz repertuaru klasycznego oraz mapujemy działania edukacyjne w Polsce. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał będzie dla Państwa bogatym źródłem wiedzy i inspiracji.

Rozmowa z Patrykiem Kenckim

Rozmowa z Weroniką Łucyk

Rozmowa z Agatą Pietrzyk-Sławińską

Rozmowa z Tatianą Drzycimską i Katarzyną Migdałowską

Rozmowa z Magdaleną Miklasz

 

Wszystkie rozmowy w jednym pliku: PDF do pobrania