Kontakt

Osoby kontaktowe w kwestiach związanych z III edycją Konkursu

Koordynacja Konkursu:
Krystyna Mogilnicka
klasyka@instytut-teatralny.pl
tel.:  (22) 501 70 25; (0) 698-517-579

Promocja:
pr@instytut-teatralny.pl
tel.: (22) 501 70 03, (0) 575 120 126

Adres:
Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
z dopiskiem „Klasyka Żywa”