Henryk Rzewuski
Listopad

Scenariusz i dramaturgia: Magda Kupryjanowicz
Reżyseria: Tomasz Węgorzewski
Scenografia i kostiumy: Marta Kuliga, Dorota Nawrot
Światła: Katarzyna Borkowska
Muzyka: Teoniki Rożynek
Inspicjent: Jolanta Skawina
Występują: Maria Magdalena Kozłowska (gościnnie), Katarzyna Kalinowska, Michalina Rodak (gościnnie), Martyna Rozwadowska, Iwona Sapa, Joanna Żurawska (gościnnie), Bogdan Ferenc, Maciej Hązła, Wojciech Kalinowski, Karol Kubasiewicz (gościnnie), Jan Niemczyk, Roland Nowak, Wojciech Siedlecki, Leszek Wojtaszak
Fotografie: Dawid Stube
Premiera: 6 maja 2017r.

Romans histeryczny z drugiej połowy XVIII wieku
Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza do odbycia nieoczywistej etnograficznej podróży w przeszłość. Powołuje do życia zapomnianą XIX-wieczną powieść, która nieoczekiwanie,  bardzo rymuje się ze współczesnością.

Twórcy sprytnie wykorzystują konwencję historycznego romansu, podkreślając jego baśniowe motywy: podział majątku przez umierającego ojca, zaręczyny nad grobem, chorobę króla, na którą szuka się cudownego leku. Budowane na scenie alegoryczne obrazy przypominają poetykę oświeceniowych bajek dydaktycznych.

Opowieść o dwóch braciach stojących po dwóch stronach politycznej barykady, których dodatkowo dzieli miłość do tej samej kobiety, w spektaklu staje się metaforą zderzenia dwóch sprzecznych światopoglądów i dwóch różnych stosunków do sfery duchowej człowieka. Niemożliwość pogodzenia ich przez jednostkę wybucha na scenie w postaci skrajnych stanów emocjonalnych, jakich doświadczają bohaterowie spektaklu. Ich histeryczne rozedrganie jest jedyną odpowiedzią, jaką są w stanie udzielić nawiedzającym ich widmom Tradycji i Historii.

FRAGMENTY RECENZJI
„Tytaniczną pracę w napisanie scenariusza i ubranie go w przejmujące, dramaturgiczne szaty, wykonała Magda Kupryjanowicz (…). Świetna muzyka Teoniki Rożynek jest wirującym niepokojem, tą Strzygą, która wisi cały czas nad spektaklem wwierca się w umysły bohaterów wpędzając ich w histerię, wywołując ból trzewi, tej busoli w brzuchu odpowiedzialnej za sumienie i działanie. Do tej muzyki porażająco piękny śpiew dodaje Maria Magdalena Kozłowska grająca Medyka, który po zajrzeniu do trzewi polskości uruchamia wir historii i wypuszcza ducha szaleństwa, które opanowuje rodaków.” / Przemiany na Szlaku Piastowskim, Aleksander Karwowski

„Spek­takl, w któ­rym jest teatr, jest zabawa kon­wen­cją jest też naresz­cie bez­ruch, cisza, która gra jak nie­gra­jąca trąbka Milesa Davisa, tak zapo­mniane dziś środki teatralne. Nie­do­po­wie­dze­nie, mil­cze­nie…bez­ruch, dzia­ła­nie obra­zem uło­żo­nym z akto­rów… Surrealizm, miesza się z romantyzmem tworząc romans histeryczny…No bo jak zestawić teatr absurdu sceny leczenia króla, z kosmicznym śpiewem, czy ascetyczną grą obrazem, snem…Ano tak zestawić jak to zrobił Węgorzewski” / Jarek Mikołajczyk, e-teatr.pl

„Zaprawdę powiadam wam, udajcie się na „Listopad” Henryka Rzewuskiego w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, albowiem będzie wam dane oglądać spektakl znakomity”. / Pan od Kultury, www.facebook.com/panodkultury/