Jan Kochanowski
Odprawa posłów greckich

Scenariusz i reżyseria: Ryszard Peryt

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Dekoracje i kostiumy: Dorota Kołodyńska
Muzyka: Włodek Pawlik
Reżyseria światła: Mirosław Poznański
Asystent reżysera: Katarzyna Bocianiak

Obsada:
Helena – Marta Kurzak
Parys – Tomasz Brzostek
Antenor – Bogusław Kierc
Priamus – Krzysztof Kumor
Menelaus – Szymon Kuśmider
przy fortepianie – Włodek Pawlik

Zdjęcia: Krzysztof Bieliński

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego to pierwsza i jedyna polska tragedia humanistyczna doby renesansu, wydana w 1578 roku. Temat utworu nawiązuje do mitu o wojnie trojańskiej. Utwór jest nasycony jednak odniesieniami do polskich realiów, które w momencie powstania dzieła budziły kontrowersje oraz dyskusje wokół zasadności transponowania tradycji antycznej. Historia inscenizacji tekstu Kochanowskiego wpisała w jego recepcję mnogość odniesień do ważkich i aktualnych tematów społecznych i politycznych kolejnych epok. Dla dzisiejszego odbiorcy jest wyzwaniem poruszenia kluczowych wątków, związanych z kształtowaniem się naszej narodowej tożsamości na przestrzeni wieków. Żywotność dramatu Kochanowskiego tkwi również w ponadczasowym poetyckim artyzmie, pięknie białego wiersza i bogactwie języka.

Reżyser podjął się inscenizacji „Odprawy posłów greckich” według autorskiego scenariusza. Spektakl Ryszarda Peryta to propozycja odczytania twórczości Jana Kochanowskiego jako kameralnego i skupionego rozważania na temat perspektyw rozumienia humanizmu, patriotyzmu i kształcenia postaw obywatelskich, w odniesieniu do klasycznych wzorców kultury europejskiej, ale także kultury chrześcijańskiej. Scenariusz zaczyna się od pełnego rezygnacji (ale i dumy) wyznania Sobie śpiewam a Muzom, kończy zaś wyznaniem wiary w ład i piękno Bożego świata. Forma spektaklu, metoda pracy reżysera i zespołu, sytuuje spektakl jako kontynuację największych tradycji teatru słowa. „Odprawa posłów greckich” jest na mapie teatralnej Warszawy wydarzeniem osobnym i unikatowym.