Nagroda

Juliusz Słowacki
Samuel Zborowski

Reżyseria i scenografia: Paweł Wodziński

Fundacja sztuka.idea / Fundacja Hobo Art Foundation/ Teatr Polski w Bydgoszczy

Współpraca dramaturgiczna: Michał Kuziak
Muzyka: Dobromiła Jaskot
Opracowanie muzyczne: Maciej Szymborski
Video: Mikołaj Walenczykowski
Obsada: Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Marian Jaskulski, Roland Nowak, Maciej Pesta, Sonia Roszczuk, Jakub Ulewicz oraz Michał Kłos, Łukasz Wasielewski, Katarzyna Wojewódzka

Zdjęcia: Monika Stolarska

Każdy rząd swój tor ma / I depce…głowę ducha idąc z góry / A więc być musi niewidzialna forma / Zamieszkująca tęczowe lazury

Punktem wyjścia projektu teatralnego Samuel Zborowski jest tekst rękopisu niezatytułowanego utworu Juliusza Słowackiego, autorska wersja dramatu, różniąca się znacznie swym układem od wydanych i przyjętych za kanoniczne redakcji Juliusza Kleinera i Juliana Krzyżanowskiego. Wydaje się, że nadszedł czas, by sięgnąć właśnie po rękopis tekstu Słowackiego. Jak pisze Michał Kuziak, badacz literatury polskiego romantyzmu, „dotychczasowi edytorzy poddali ten tekst znaczącym korektom dostosowującym go do ich wzorców estetycznych, zarazem pozbawiając literaturę polską oryginalnej rewolucjonizującej ją formy dramatycznej – polifonicznej, epifanijnej, transgresyjnej, przywodzącej na myśl współczesne nam koncepcje performansu”.

Dostrzegając nowe możliwości interpretacyjne, wynikające z tekstu rękopisu, związane z performatywnym charakterem utworu, w przedstawieniu skoncentrujemy się na wydobyciu teologiczno-politycznego wymiaru dramatu, skupimy się na pokazaniu procesu stwarzania i kształtowania się silnego podmiotu, poruszymy problematykę jednostkowego buntu w imię „odrębnego prawa do zbawienia”. Podejmiemy w ten sposób dyskusję ze spektaklem Sprawa w reżyserii Jerzego Jarockiego oraz głośną książką Jarosława Marka Rymkiewicza, akcentujących raczej – zarówno w utworze Słowackiego, jak i w interpretacji wydarzeń historycznych związanych z postaciami Samuela Zborowskiego i Jana Zamoyskiego – kwestie tożsamościowe.