Komisja Artystyczna

Komisja Artystyczna I edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

1. Dariusz Kosiński – przewodniczący

Profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor naukowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, członek Rady Instytutu Teatralnego. Zajmuje się historią i teorią sztuki aktorskiej XIX w. oraz polską tradycją teatralną i per formatywną.

2. Zenon Butkiewicz

Doktor nauk humanistycznych, w latach 1993-2009 dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie, organizator festiwali teatralnych, publicysta teatralny. Obecnie dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Ewa Czaplińska

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, publicystka, krytyczka teatralna. Członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru. Zajmuje się teatrem polskim XX wieku, w tym szczególnie okresem dwudziestolecia międzywojennego. Jednocześnie prowadzi dialog ze sztuką teatru współczesnego jako krytyk i recenzent.

4. Jacek Kopciński

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, literaturoznawca, krytyk literacki i teatralny, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, od 2006 r. redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W kręgu jego zainteresowań znajdują się dramat i teatr polski po 1945 roku, historia teatru europejskiego, teoria i historia dramatu.

5. Zbigniew Majchrowski

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, literaturoznawca i teatrolog, kieruje Zakładem Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej. Należy do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zajmuje się dramatem i teatrem współczesnym, antropologią literatury i sztuk widowiskowych oraz współczesną kulturą medialną.

6. Maciej Nowak

Dziennikarz, teatrolog, krytyk teatralny i kulinarny. W latach 1990-1992 twórca i redaktor naczelny „Gońca Teatralnego”, a w latach 1994–2005 „Ruchu Teatralnego”. W latach 2000-2006 pełnił funkcję dyrektora Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Od roku 2003 dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

7. Piotr Olkusz

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktor działu zagranicznego w miesięczniku „Dialog”. Zajmuje się teatrem najnowszym oraz zagadnieniami współczesnej organizacji życia kulturalnego w Europie; jest tłumaczem tekstów literackich i teoretycznych. Znawca teatru francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem nurtów zbliżających go do kultury popularnej.

8. Maria Prussak

Profesor Instytutu Badań Literackich PAN i UKSW w Warszawie, współpracowniczka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Filolożka i edytorka. Głównymi kierunkami jej zainteresowań naukowych są: tradycje badań filologicznych; nowe tendencje w rozwoju edytorstwa naukowego, tekstologia Adama Mickiewicza i Stanisława Wyspiańskiego, modernizm oraz teatr XX wieku.

9. Halina Waszkiel

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka prac z zakresu teatru i dramatu XIX wieku, monografii, a także esejów i recenzji dotyczących teatru, dramatu oraz teatru lalek.