Konkurs

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Nazwa „Klasyka Żywa” wskazuje na intencje organizatorów, którzy mają nadzieję, że uda się zachęcić twórców do zmierzenia się z dramatami dawnymi, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym przynoszącymi odmienną od naszej, często bardzo zaskakującą, wiedzę o człowieku. Organizując Konkurs nie chcemy odtwarzać istniejącego kanonu, nie szukamy muzealnych rekonstrukcji i lekturowych ilustracji. Liczymy na sprowokowanie twórczych spotkań z wymagającymi przeciwnikami, jakimi są zarówno znani i cenieni autorzy, jak i dramatopisarze niesłusznie zapomniani, albo nigdy głęboko nieodczytani. Z jednej strony marzymy o przedstawieniach, które nawiążą do znakomitych tradycji scenicznych Słowackiego, Fredry, Wyspiańskiego czy Witkiewicza oraz innych twórców należących do klasyki polskiego dramatu, z drugiej – o nowatorskich i pionierskich inscenizacjach tekstów znanych jedynie grupce specjalistów. Organizujemy Konkurs, bo jesteśmy przekonani, że dramat dawny może przynieść liczne inspiracje i wciąż jest w nim do odkrycia wiele możliwości.

Dorobek minionych stuleci stanowi zarazem zobowiązanie i wyzwanie. Mierzenie się z tym rozległym i odmiennym światem w przeszłości wielokrotnie prowadziło do powstania oryginalnych, nowatorskich przedstawień o wysokiej jakości artystycznej i silnym rezonansie społecznym, by przypomnieć tylko inscenizacje Leona Schillera, Kazimierza Dejmka, Konrada Swinarskiego czy Jerzego Grzegorzewskiego. W takim twórczym dialogu kształtowały się niepowtarzalne i zyskujące rezonans światowy teatry Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Konkurs zrodził się z nadziei nawiązania do tych świetnych tradycji i wzmocnienia teatralnego dialogu z przeszłością.

W Konkursie nagrodzone zostają zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe inscenizacje. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymują dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonuje Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.

O sukcesie Konkursu zadecydują ostatecznie przedstawienia oraz przychodzący na nie widzowie. Tylko wtedy, gdy uda się sprawić, że obejrzenie inscenizacji dawnego tekstu nie będzie jedynie kulturalnym obowiązkiem, lecz stanie się przygodą intelektualną i autentycznym przeżyciem artystycznym, powiedzieć będziemy mogli, że klasyka jest nadal żywa.