Komisja Finansowa

Członkowie Komisji Finansowej III edycji konkursu KLASYKA ŻYWA

Krzysztof Rudziński (przewodniczący) – absolwent wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS (SGH). Pracował w Telewizji Polskiej (Wytwórnia Filmowa, Teatr TV, Dyrekcja Programu I) oraz 26 lat na stanowisku dyrektora w Teatrze Powszechnym w Warszawie (16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny, 8 lat jako zastępca, 2 jako dyrektor naczelny). Współorganizował produkcję wielkich, plenerowych widowisk teatralnych w reżyserii, m. in.: Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Grzegorza Królikiewicza oraz transmisję z m.in.: koncertów Jazz Jamboree, z pobytu papieża w Polsce, imprez sportowych. W Teatrze Powszechnym wyprodukował ponad 250 premier, prowadził Galerię, zorganizował impresariat oraz powołał trzecią, eksperymentalną scenę Garaż. Był wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej i TV oraz w Podyplomowym Studium dla Menadżerów Kultury w SGH. Były członek Głównej Komisji Kwalifikacyjnej w TVP, wiceprezes Unii Teatrów Polskich, członek Komisji Finansowej XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Iwona Kotwica – absolwentka wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, wydział Finanse. W latach 1984 do 1994 pracowała w Operetce Warszawskiej jako organizator pracy artystycznej. Od roku 1998 związana z Teatrem Narodowym jako Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych. Prowadziła rozliczenia Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w latach 1998-2010. Pracowała przy programie Teatr Polska w komisji finansowej.

Ewa Kwiecień – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała w działach literackich Teatru Nowego w Zabrzu, Teatru im. Osterwy w Lublinie i Teatru Rozmaitości w Warszawie, współpracowała z Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Od 1992 do chwili obecnej związana z Teatrem Narodowym, z czego niemal połowę przepracowała w Teatrze Małym, scenie impresaryjnej. Pod kierunkiem Dyrektora Mieczysława Marszyckiego i Pawła Konica współorganizowała m.in. kilka edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz kilkaset prezentacji teatralnych w kraju i za granicą. Redaktor kilku monografii teatralnych oraz Biuletynu Informacyjnego ZASP. Koordynator organizacyjno­-finansowy i sekretarz Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w sezonie 2001/2002 i 2009/­2010. Obecnie pracuje w Impresariacie Teatru Narodowego.