Werdykt

WERDYKT JURY GŁÓWNEGO III EDYCJI KONKURSU NA INSCENIZACJĘ DAWNYCH DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ „KLASYKA ŻYWA”

W dniu 8 kwietnia 2018 r. odbyły się obrady finałowe Jury III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Jury w składzie: Janusz Opryński (przewodniczący), Jan Bończa-Szabłowski, Katarzyna Herman, Barbara Osterloff oraz Rafał Węgrzyniak, po obejrzeniu 7 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Wyróżnienie za twórcze podejście do tekstu niescenicznego w spektaklu „Tajny dziennik” Mirona Białoszewskiego w reżyserii Wojciecha Urbańskiego z Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy dla Wojciecha Urbańskiego i Elżbiety Chowaniec za adaptację tekstu – 6 000 zł;
  • Wyróżnienie za rolę Jagny w spektaklu „Chłopi” Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie dla Magdaleny Koleśnik – 2 000 zł;
  • Nagrodę za muzykę do spektaklu „Chłopi” Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie dla Jana Duszyńskiego – 2 000 zł;
  • Nagrodę za choreografię do spektaklu „Wesel” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Maćko Prusaka – 3 000 zł;
  • Nagrodę za scenografię i kostiumy do spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Justyny Łagowskiej – 7000 zł;
  • Nagrodę za reżyserię spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Jana Klaty – 10 000 zł;
  • Nagrodę dla zespołu aktorskiego spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie: Juliusz Chrząstowski, Beata Paluch, Radosław Krzyżowski, Monika Frajczyk, Ryszard Łukowski, Zbigniew W. Kaleta, Roman Gancarczyk, Bartosz Bielenia, Krystian Durman, Andrzej Kozak, Jaśmina Polak, Anna Radwan, Ewa Kaim, Katarzyna Krzanowska, Grzegorz Grabowski, Maciej Charyton, Krzysztof Zawadzki, Anna Dymna, Elżbieta Karkoszka, Mieczysław Grąbka, Edward Linde-Lubaszenko, Zbigniew Ruciński, Małgorzata Gorol, Zbigniew Kosowski, Michał Kuźniak – 40 000 zł do równego podziału między aktorów;
  • Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego pozycji repertuarowej w sezonie 2018/2019 dla Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie za spektakl „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty.

 

Werdykt Komisji Artystycznej

Zgodnie z Regulaminem Komisja Artystyczna przyznała Nagrodę Specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za odkrycie repertuarowe ex aequo:

– Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie (w koprodukcji z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”) za Lampkę oliwną Emila Zegadłowicza;
– Teatrowi Śląskiemu im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach za Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza.

Ponadto Komisja Artystyczna zdecydowała o przyznaniu nagród dodatkowych twórcom przedstawień nie zakwalifikowanych do finału Konkursu, proponując ich następujący podział:

– nagroda dla Olafa Brzeskiego za kreację plastyczną spektaklu Balladyna Juliusza Słowackiego, reż. Agnieszka Olsten, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu – 4 000 zł;

– nagroda dla Teoniki Rożynek za muzykę do spektaklu Listopad Henryka Rzewuskiego, reż. Tomasz Węgorzewski, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie – 3 000 zł;

– nagroda dla Aleksandry Starzyńskiej za scenografię spektaklu Przygody Pędrka Wyrzutka Stefana Themersona, reż. Ewa Maria Wolska, Teatr „Pinokio” w Łodzi – 3 000 zł.


Rekomendacje Komisji Artystycznej

W dniu 5 stycznia 2018 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyły się obrady Komisji Artystycznej III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Jarosław Gajewski (przewodniczący), Jarosław Cymerman, Ewa Guderian-Czaplińska, Patryk Kencki, Agnieszka Korytkowska-Mazur, Paweł Paszta i Waldemar Raźniak.

Komisja dopuściła do konkursu 44 inscenizacje dawnych dzieł literatury polskiej (przy czym 8 z nich, zgodnie z Regulaminem, przesuniętych zostało do IV edycji).

Na 43. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, będące finałem Konkursu, Komisja Artystyczna nominowała następujące przedstawienia:

Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie;

Dziady – Noc Druga Adama Mickiewicza, reż. Piotr Tomaszuk, Teatr Wierszalin w Supraślu;

Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem, o czym jest jutro Marii Dąbrowskiej, reż. Seb Majewski, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu;

Słowo o Jakóbie Szeli Brunona Jasieńskiego, reż. Michał Kmiecik, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach;

Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego, reż. Piotr Ratajczak, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie;

Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego, reż. Wojciech Urbański, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy;

Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Jan Klata, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.