Werdykt

Rekomendacje Komisji Artystycznej

W dniu 5 stycznia 2018 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyły się obrady Komisji Artystycznej III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Jarosław Gajewski (przewodniczący), Jarosław Cymerman, Ewa Guderian-Czaplińska, Patryk Kencki, Agnieszka Korytkowska-Mazur, Paweł Paszta i Waldemar Raźniak.

Komisja dopuściła do konkursu 44 inscenizacje dawnych dzieł literatury polskiej (przy czym 8 z nich, zgodnie z Regulaminem, przesuniętych zostało do IV edycji).

Na 43. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, będące finałem Konkursu, Komisja Artystyczna nominowała następujące przedstawienia:

Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, reż. Krzysztof Garbaczewski, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie;

Dziady – Noc Druga Adama Mickiewicza, reż. Piotr Tomaszuk, Teatr Wierszalin w Supraślu;

Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem, o czym jest jutro Marii Dąbrowskiej, reż. Seb Majewski, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu;

Słowo o Jakóbie Szeli Brunona Jasieńskiego, reż. Michał Kmiecik, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach;

Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego, reż. Piotr Ratajczak, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie;

Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego, reż. Wojciech Urbański, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy;

Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Jan Klata, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.