45. Opolskie Konfrontacje Teatralne / „Klasyka Żywa”: „Nad Niemnem” zwycięża

„Nad Niemnem” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie najlepszym spektaklem 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych / „Klasyki Żywej”. Reżyser został także doceniony indywidualnie – dwie pozostałe, równorzędne nagrody za reżyserię trafiły do Marcina Libera za „Krótką rozmowę ze Śmiercią” oraz Wojtka Klemma za „Lalkę”. Jury jubileuszowej edycji festiwalu, stanowiącego jednocześnie finał V i VI Konkursu „Klasyka Żywa”, przyznało w sumie aż 18 nagród. 

Publiczność 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych / „Klasyki Żywej” przez ponad dwa tygodnie obejrzała dziesięć najlepszych realizacji klasycznych polskich tekstów ostatnich dwóch sezonów teatralnych. W 2020 roku festiwal nie odbył się z powodu pandemii COVID-19. -> pełen werdykt jury