RUSZYŁA STRONA INTERNETOWA „KLASYKI ŻYWEJ”

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną poświęconą Konkursowi „Klasyka Żywa”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach 250 lat Teatru Publicznego w Polsce. Najważniejszym celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu ze dzisiejszymi odbiorcami.

(na zdjęciu Stanisław Hebanowski | fot. Zbigniew Kuczewski, ze zbiorów Archiwum Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego)