„HEBANOWSKI: Z PAMIĘCI”

„Nie namawiam nikogo, aby dziś sięgać do repertuaru Hebanowskiego, ale aby iść jego drogą. Sięgał on raz do dramatu antycznego, innym zaś razem francuskiego, sięgał też do polskich utworów napisanych pół wieku wcześniej.” – pisze dr Zenon Butkiewicz,  członek Komisji Artystycznej. Stanisław Hebanowski jest patronem nagrody specjalnej za najciekawsze odkrycie repertuarowe przyznawanej w ramach Konkursu.

Zenon Butkiewicz, „Hebanowski: z pamięci” (PDF, 786 KB)