Edycja X Konkurs Harmonogram Regulamin Pytania i odpowiedzi Komisja Artystyczna Spektakle Kontakt Edycja IX Regulamin Pytania i odpowiedzi Harmonogram Komisja Artystyczna Werdykt Spektakle Kontakt Konkurs Edycja VIII Werdykt Jury Regulamin i formularze Pytania i odpowiedzi Harmonogram Spektakle Komisja Artystyczna Komisja Finansowa Kontakt Konkurs Edycja VI Werdykt Jury Jury Werdykt Komisji Artystycznej Refundacje Komisja Finansowa Konkurs Spektakle Regulamin Komisja Artystyczna Kontakt Edycja VII Komisja Artystyczna Werdykt Komisji Artystycznej Jury Werdykt Jury Komisja Finansowa Regulamin Spektakle Konkurs Kontakt Edycja V Werdykt Komisji Artystycznej Refundacje Konkurs Regulamin i zgłoszenia Spektakle V edycji Konkursu Komisja Artystyczna Komisja Finansowa Kontakt Rozmowa z Magdaleną Miklasz Rozmowa z Tatianą Drzycimską i Katarzyną Migdałowską Rozmowa z Agatą Pietrzyk-Sławińską Rozmowa z Weroniką Łucyk Rozmowa z Agatą Pietrzyk Rozmowa z Patrykiem Kenckim Edycja IV Werdykt Jury Konkurs Spektakle IV edycji Konkursu Regulamin IV edycji Konkursu Harmonogram IV edycji Konkursu Komisja Artystyczna Komisja Finansowa Kontakt Archiwum Edycja III Werdykt Jury Konkurs Spektakle III edycji Konkursu Harmonogram III edycji Konkursu Regulamin III edycji Konkursu Edukacja Komisja Artystyczna Komisja Finansowa Kontakt Edycja II Werdykt Jury Konkurs Spektakle II edycji Konkursu Regulamin II edycji Konkursu Harmonogram II edycji Konkursu Dyrektor Konkursu Komisja Artystyczna Komisja Finansowa Kontakt Aktualności Edycja I Werdykt

Inauguracja obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE

Obchody otworzyło 12 lutego 2015 roku godzinie 16:30 w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej uroczyste spotkanie artystów, twórców i przedstawicieli teatrów publicznych z prof. Małgorzatą Omilanowską, podczas którego minister wręczyła Medale Gloria Artis: Urszuli Grabowskiej, Małgorzacie Hajewskiej-Krzysztofik, Annie Radwan-Gancarczyk, prof. Dorocie Segdzie, Dagmarze Żabskiej, Juliuszowi Chrząstowskiemu, Romanowi Gancarczykowi, prof. Janowi Michalikowi oraz prof. Grzegorzowi Niziołkowi. Wieczór zakończy odsłonięcie nowej kurtyny przygotowanej z okazji 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE dla Dużej Sceny Narodowego Starego Teatru o godzinie 18:00 oraz pokaz „Trylogii” w reżyserii Jana Klaty.

Przed spotkaniem z artystami minister Omilanowska wraz Janem Klatą dyrektorem Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, Krzysztofem Torończykiem dyrektorem Teatru Narodowego oraz Dorotą Buchwald dyrektorem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, wzięła udział w konferencji prasowej. Podczas niej uczestnicy przedstawili ideę święta polskiego teatru publicznego oraz główne projekty i wydarzenia jubileuszu. Opowiedzieli m.in. o wspólnej inicjatywie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz teatrów publicznych, dzięki której 23 maja 2015 roku – w Dniu Teatru Publicznego – widzowie otrzymają możliwość zakupu biletu na wybrane spektakle za symboliczne 250 groszy. Dziennikarze mieli także szansę jako pierwsi zobaczyć dedykowaną obchodom stronę internetową www.250teatr.pl, na której można już znaleźć szczegółowe informacje o obchodach, kalendarz wydarzeń, wystawy wirtualne oraz inne materiały kontekstowe. 

Organizatorem obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, koordynowanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19 listopada 2015 roku mija 250 lat od pierwszego przedstawienia zespołu aktorów polskich stworzonego z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Data ta uważana jest za początek dziejów Teatru Narodowego, a jednocześnie za początek polskiego teatru publicznego. Znaczenie tego faktu zostało podkreślone uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ogłosiło rok 2015 rokiem TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE.

Dlatego 2015 jest rokiem 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w całym kraju i przez cały rok prowadzone będą liczne i różnorodne projekty i inicjowane wydarzenia, których koordynatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Instytut jest także realizatorem kilku własnych, kluczowych projektów jubileuszowych.
Wszystkim wydarzeniom, które zostaną zrealizowane w ramach 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, towarzyszy wspólna strona wizualna i specjalny sygnał dźwiękowy rozbrzmiewający przed spektaklami w teatrach, przed audycjami radiowymi i premierami Teatru TVP.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
www.250teatr.pl