Refundacje – VI edycja Konkursu

Do 7 teatrów trafiły refundacje części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premier zgłoszonych do VI edycji Konkursu. Pieniądze zostały już przekazane teatrom – mamy nadzieję, że będą wsparciem w pracy nad kolejnymi spektaklami. Pełna lista teatrów znajduje się tutaj.