Ruszyły prace Komisji Artystycznej III edycji Konkursu

Od maja trwają prace powołanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji Artystycznej konkursu „Klasyka Żywa”. Komisja zakwalifikowała do udziału w konkursie już 13 spektakli. Szczegóły wkrótce zakładce III edycja/Spektakle.

W składzie Komisji Artystycznej znalazło się siedmiu członków, w tym czworo praktyków i troje teoretyków: Jarosław Gajewski (przewodniczący), Jarosław Cymerman, Ewa Guderian-Czaplińska, Patryk Kencki, Agnieszka Korytkowska-Mazur, Paweł Paszta i Waldemar Raźniak. Wielu z nich ma doświadczenie w pracy w gremiach oceniających, w tym w poprzednich edycjach „Klasyki”.

Komisja czeka na zgłoszenia premier tekstów klasycznych od teatrów publicznych, fundacji, stowarzyszeń i szkół teatralnych do końca 2017 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń wytypuje finalistów, którzy wiosną 2018 wezmą udział w 43. Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” w Opolu i powalczą o Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego, a także o szereg innych nagród indywidualnych i zespołowych.