Tak teatralnego sierpnia jeszcze nie było!

Aż cztery teatry – w Gdańsku, Lublinie, Warszawie i Legnicy – przygotowują ostatnie premiery dofinansowane w ramach „Konkursu projektów”.

Pierwszą sierpniową premierą będzie Faraon Bolesława Prusa w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Realizacja, której podjął się Adam Nalepa, przewidziana jest na 21 sierpnia.

Tydzień później, 28 sierpnia, przeniesiemy się do Lublina, gdzie Paweł Passini w Centrum Kultury w Lublinie przygotowuje Bieguny na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego, Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego i Listów Cypriana Kamila Norwida. Spektakl powstaje we współpracy z Teatrem Maska w Rzeszowie.

Następnego dnia w stołecznym Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera Michał Zadara zaprezentuje swoją interpretację Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego, współprodukowaną przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie.

Ostatnią konkursową premierą (30 sierpnia) będzie zaś Car Samozwaniec czyli polskie na Moskwie gody Adolfa Nowaczyńskiego w reżyserii Jacka Głomba. Spektakl realizowany jest w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Cztery sierpniowe premiery będą ostatnimi z 22 realizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Konkursu projektów” stanowiącego I część Konkursu Klasyka Żywa. Wraz ze spektaklami zgłoszonymi do II części Konkursu tworzą pulę 84 spektakli, które Jury obejrzy do 31 października 2015. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 28 listopada 2015.