Trzecia edycja Konkursu

Od dzisiaj do końca 2017 roku zgłaszać można premiery tekstów klasycznych do trzeciej edycji konkursu „Klasyka Żywa”. Regulamin i formularz zgłoszeniowy tej edycji znajdują się na podstronie „Edycja III” w zakładce „Regulamin”.

Do trzeciej edycji Konkursu „Klasyka Żywa” przystąpić mogą przedstawienia na podstawie tekstów, od napisania których 1 stycznia 2017 roku minęło co najmniej trzydzieści pięć lat. Regulamin nie zmienił się znacząco w stosunku do II edycji, wzbogacony został głównie o wysokość nagród. Do zdobycia jest Nagroda Główna im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 80 000 zł oraz Nagroda Specjalna im. Stanisława Hebanowskiego w wysokości 30 000 zł. Jury może też przyznać inne nagrody zespołowe, a także nagrody indywidualne w wybranych kategoriach sztuki teatru (reżyseria, aktorstwo, scenografia, muzyka i inne) w łącznej wysokości 40 000 zł. Twórcom przedstawień niezakwalifikowanych do finału swoje nagrody przyzna tez Komisja Artystyczna.

Nagrody wręczone zostaną podczas 43. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” w kwietniu 2018. Uczestnicy mogą ubiegać się także o refundacje kosztów przygotowania premiery, jeśli inscenizacja powstała na bazie tekstu dramatycznego (tzn. nie jest adaptacją powieści, baśni, poezji, publicystyki, dzienników, listów itd.).

Premiery, które odbyły się od 1 stycznia do 14 marca 2017 mają czas na zgłoszenie do 14 kwietnia 2017; pozostałe 30 dni od daty premiery spektaklu. Ogłoszenie finalistów Konkursu, wybranych przez Komisję Artystyczną, nastąpi w styczniu 2018.

Celem Konkursu jest intensyfikacja obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach współczesnych teatrów, wzmacnianie zainteresowania dzisiejszych twórców i odbiorców teatru dawną literaturą rodzimą, a także przywracanie do repertuaru wartościowych dzieł dramatu polskiego.

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.