Uroczysta inauguracja obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, 12 lutego 2015 r., Kraków

Konkurs „Klasyka Żywa”, „Bilet za 250 groszy” na wybrany spektakl, teatralne spacery ulicami miast, dziesiątki innych projektów oraz akcji w przestrzeniach miejskich, które zachęcać mają do większego udziału w życiu kulturalnym. W czwartek, 12 lutego, w Narodowym Starym Teatrze odbędzie się inauguracja 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. W trwających przez cały rok działaniach weźmie udział ponad 100 teatrów publicznych.

W trwających przez cały rok działaniach weźmie udział ponad 100 teatrów publicznych.

Na początku grudnia Sejm RP ogłosił rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru. Ma to związek z przypadającą w listopadzie 250. rocznicą pierwszego przedstawienia zespołu aktorskiego założonego z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Zespół ten stał się zalążkiem najstarszego zawodowego, publicznego teatru polskiego, który później przyjął nazwę Teatr Narodowy.

Z tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyszło z inicjatywą zorganizowania w 2015 roku obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Obchody to nie tylko dziesiątki projektów teatralnych, które będą realizowane pod wspólnym hasłem na terenie całego kraju, ale także działania edukacyjne, wystawy, konkursy oraz akcje w przestrzeniach miejskich.

23 maja, kiedy obchodzony będzie Dzień Teatru Publicznego, w ponad 100 teatrach publicznych w całym kraju zagrane zostaną spektakle po „promocyjnej” cenie 250 groszy za jeden bilet. Akcja zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W największych polskich miastach organizowane będą „teatralne spacerowniki” śladami miejsc szczególnie ważnych,a często zapomnianych. Osoby chętne do wzięcia udziału w takich spacerach będą mogły wybierać pomiędzy różnymi scenariuszami. Część „spacerowników” pomyślana zostanie także z myślą o najmłodszych. Specjalne broszury z „miejskimi mapami teatralnymi” trafią m.in. do klubów, kawiarni, teatrów i punktów informacji turystycznej.

Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie kampania zachęcająca Polaków do aktywnego uczestnictwa w życiu teatralnym i kulturalnym. W akcję od strony twórczej włączą się najpopularniejsi polscy rysownicy, muraliści i autorzy sztuk wizualnych – m.in. Jakub Wojnarowski, Marek Raczkowski, Janek Koza, Sławek ZBIOK Czajkowski / Karolina Zajączkowska.

– Chcielibyśmy aby przy okazji święta teatru publicznego, które obchodzimy w tym roku, wszyscy zobaczyli jak silne społecznie było i jest nadal oddziaływanie teatru. Obchody jubileuszu to dobra okazja, by teatr „wyszedł do ludzi”, by Polacy zderzali się z nim w nieoczywistych sytuacjach: na dworcach, w pociągach, w drodze do pracy – tłumaczy prof. Dariusz Kosiński, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ds. programowych.

To właśnie Instytut jest koordynatorem działań w ramach obchodów oraz realizatorem kilku własnych projektów jubileuszowych.

Kosiński dodaje, że obok „wyjścia teatru do obywateli” ważne jest też to, aby jubileusz 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO zostawił po sobie także trwały ślad. – Stąd tak liczne działania i projekty edukacyjne, które już prowadzimy. Nabierają tempa prace nad Elektroniczną Encyklopedią Teatru Polskiego – niezwykle rozbudowaną platformą, która już niebawem będzie powszechnie dostępnym, darmowym kompendium wiedzy o polskim teatrze. Organizujemy multimedialne wystawy, wychodzimy z edukacyjną, ale „żywą” propozycją do szkół. Zachęcamy też do głębszej refleksji nad stanem teatru, czemu pomagać mają m.in. organizowane w najbliższych miesiącach konferencje naukowe w Warszawie oraz Bydgoszczy – wylicza Kosiński.

Opisy wszystkich działań i projektów podejmowanych w ramach jubileuszu 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE znajdować się będą na poświęconej im w całości stronie internetowej www.250teatr.pl. Zostanie ona zaprezentowana podczas czwartkowej inauguracji obchodów w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, 12 lutego 2015 roku o godzinie 17:30 (wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa o godzinie 13:00).

Udział w uroczystościach, podczas których zaprezentowane zostaną szczegóły obchodów oraz omówione działania zaplanowane na ten rok, weźmie m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, dyrektorzy Teatru Narodowego, Narodowego Starego Teatru,a także Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Inauguracji obchodów towarzyszyć będzie setny pokaz spektaklu „Trylogia” w reżyserii Jana Klaty.