WYNIKI „KONKURSU PROJEKTÓW”

27 marca 2014 roku o godzinie 12:00 w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  oraz ogłoszenie wyników „Konkursu projektów” – pierwszej części Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

W uroczystości wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Małgorzata Omilanowska, członkowie Komisji Artystycznej i Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, dyrektorzy teatrów, przedstawiciele środowiska teatralnego oraz dziennikarze.

Spotkanie poprowadziła Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wraz z Dariuszem Kosińskim, przewodniczącym Komisji Artystycznej Konkursu „Klasyka  Żywa”.

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru odczytała Teresa Budzisz-Krzyżanowska.

Komisja Artystyczna Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” w składzie: Dariusz Kosiński (przewodniczący), Zenon Butkiewicz, Ewa Guderian-Czaplińska, Jacek Kopciński, Zbigniew Majchrowski, Maciej Nowak, Piotr Olkusz, Maria Prussak, Halina Waszkiel zarekomendowała do realizacji i zdecydowała o przyznaniu wsparcia finansowego 24 projektom.

Wyniki „Konkursu projektów” (PDF, 410KB)