Zmiana terminu 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych / „Klasyka Żywa”

W związku z rozpoczęciem poważnej, niezbędnej dla dalszego funkcjonowania Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu inwestycji pn. „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”, termin 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych, będących finałem V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, wyjątkowo zostaje przeniesiony na jesień 2020 roku.

Dokładna data Festiwalu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

aneks do Regulaminu Konkursu