POWOŁANIE JURY KONKURSU

14 maja 2014 roku o godzinie 14.00 Podsekretarz stanu Małgorzata Omilanowska wręczyła powołania do Jury Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”; zadaniem Jury będzie ocena spektakli drugiego etapu Konkursu.