RUSZA „KONKURS INSCENIZACJI”

Rozpoczynamy nabór do II część Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

W Konkursie mogą brać udział realizacje sceniczne polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem śmierci Witolda Gombrowicza, mające premierę pomiędzy 26 września 2013 a 31 sierpnia 2015 roku.
Jury oceniać będzie zarówno przedstawienia powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną w I etapie Konkursu, jak i inne spełniające kryteria formalne określone w regulaminie.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 kwietnia 2014 do 31 maja 2015 roku.
Spektakle oglądać będzie Jury w składzie:

Jacek Sieradzki (przewodniczący)
Magda Fertacz
Beata Guczalska
Tomasz Kubikowski
Artur Daniel Liskowacki
Krzysztof Rutkowski

Jury przyzna zespołowe nagrody pieniężne (w tym Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego, z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego pozycji repertuarowej do końca sezonu 2016/201), nagrody indywidualne i wyróżnienia w wybranych kategoriach sztuki teatru (np. reżyseria, aktorstwo, scenografia, muzyka i inne) oraz nagrodę specjalną im. Stanisława Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe.
Ponadto wybrane spektakle rekomendowane będą przez Jury do prezentacji w ramach festiwali teatralnych w 2016 roku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce REGULAMIN.