Przed jakimi wyzwaniami stoi widz repertuaru klasycznego?

Zapraszamy Państwa do lektury rozmów z badaczami oraz pracownikami instytucji kultury, w których podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, przed jakimi wyzwaniami stoi widz repertuaru klasycznego. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał będzie dla Państwa bogatym źródłem wiedzy i inspiracji.

Pierwszy prezentujemy wywiad z Patrykiem Kenckim.