Refundacje – V edycja Konkursu

Do 10 teatrów z 9 miast trafiły refundacje części faktycznie poniesionych kosztów przygotowania premier zgłoszonych do V edycji Konkursu. Pieniądze zostały już przekazane teatrom – mamy nadzieję, że będą wsparciem w pracy nad kolejnymi spektaklami. Pełna lista teatrów znajduje się tutaj.