Strategia ramy

Przedstawiamy kolejną rozmowę z cyklu przybliżającego naukowców, badaczy i pracowników instytucji kultury. Agata Pietrzyk-Sławińska to animatorka kultury, edukatorka muzealna i pedagog teatru. Jest absolwentkę kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Rozmowa z Agatą Pietrzyk-Sławińską